02.

e f t e r k l a n g

Ekon från en utforskande process. Hör du vad jag hör? Ser du vad jag ser? I en rumslig installation har det outtalade fått ge uttryck för hur våra sinnen kan spela oss ett spratt, där lager och djupverkan skapar spår av kvarvarande sinnesstämningar. Vad blir kvar när vi suddar ut gränsen mellan inre känslor och omgivningens påverkan?

 

Rörlig bild och formskuret material med invävt ljudverk; en rumsupplevelse plockad från ett undersökande skapande i skiftande perspektiv.

 

Samarbete med Ulf Lagerberg (ljudverk).

'E F T E R K L A N G', konstinstallation av Josefine Åhs Lagerberg med ljudverk av Ulf Lagerberg.
Detalj från "Nyckeln i handen" av Josefine Åhs Lagerberg - Konstnärlig gestaltning på Centralsjukhuset i Karlstads barnavdelning.
'E F T E R K L A N G', konstinstallation av Josefine Åhs Lagerberg med ljudverk av Ulf Lagerberg.

TILLBAKA TILL PORTFOLION

INSTALLATION

Portfolio

Kontakt

CV

/

JÅL

© Copyright Josefine Åhs Lagerberg 2018

 

 

josefine.ahs@gmail.com

 

076 - 883 25 65