01.

Trollen är bjudna hit på te

& Nyckeln i handen

Gestaltningsuppdrag till barnsjukhus. Rörlig bild, integrerat ljus och graverat trä skapar tillsammans flera fokuseringspunkter för att ge en stundtals orolig plats en större känsla av lugn. Utan att gå för djupt in i mörkret har bildvärlden utformats för att väcka nyfikenhet och fungera som en stärkande och positiv distraktion. Fantasi i ett flöde genom lager och djupverkan med möjlighet för utforskning på långt och nära håll, i en blandning av små och större berättelser och uttryck.

 

Beställt av Landstinget i Värmland 2016 och 2017 till undersökningsrum, lekrum och korridorslut på Centralsjukhuset i Karlstad.

Detalj av "Nyckeln i handen" av Josefine Åhs Lagerberg - Konstnärlig gestaltning på Centralsjukhuset i Karlstads barnavdelning.
Detalj av "Nyckeln i handen" av Josefine Åhs Lagerberg - Konstnärlig gestaltning på Centralsjukhuset i Karlstads barnavdelning.
Detalj av "Nyckeln i handen" av Josefine Åhs Lagerberg - Konstnärlig gestaltning på Centralsjukhuset i Karlstads barnavdelning.
Detalj av "Nyckeln i handen" av Josefine Åhs Lagerberg - Konstnärlig gestaltning på Centralsjukhuset i Karlstads barnavdelning.
Detalj från "Trollen är bjudna hit på te" av Josefine Åhs Lagerberg - konstnärlig gestaltning på Centralsjukhuset i Karlstads barnmottagning.

Foto: Ulf Lagerberg

Det som droppar

& Fröfall

Gestaltningsuppdrag för Uppsala Kommun till Tiundaskolan i Uppsala. Verken sitter både på skolans förskola och sexårsavdelning, för att barnen ska ha något att känna igen när dom byter avdelning.

 

Uppdragsgivaren önskade en fortsättning på gestaltningsvärlden ovan, utifrån följande nyckelord: Naturen, Cykler, Ljus/uppleva/undersöka, Var rädd om jorden, Tittskåp, Skapa rum i rummen, Uppleva/delaktighet/tillgänglighet höjdmässigt för olika åldrar

ÖRAT / DÖRREN GIF

Detalj av "Nyckeln i handen" av Josefine Åhs Lagerberg - Konstnärlig gestaltning på Centralsjukhuset i Karlstads barnavdelning.

TILLBAKA TILL PORTFOLION

OFFENTLIG GESTALTNING

 

 

Portfolio

Kontakt

CV

/

JÅL

© Copyright Josefine Åhs Lagerberg 2018

 

 

josefine.ahs@gmail.com

 

076 - 883 25 65